Jelena Matić

Dimenzije: 60 x 36 x H 48cm /

mogućnost izrade u: orahu, jasenu, parenom jasenu i hrastu /

izbor mebla

KA Bench_3
KA Bench_1
KA Bench_2
KA Bench_4